Technology

Se zvyšujícími nároky na střežení obytných prostor a průmyslových objektů se odvíjí i použití zařízení které tuto činnost vykonávají.

Na trhu se objevuje bezpočet  možností a druhů zařízení které lze použít k tomuto účelu. zbývá jen jediné, Vybrat koncepci která bude nejvíce vyhovující a provést odbornou montáž s oživením celého systému.

Naše společnost nabízí, lokalizaci daného objektu, jeho propozice a zpracování nabídky pro nejlepší možnou variantu řešení instalace.

Odbornou  a šetrnou montáž, oživení a nastavení sytému se zaškolením obslužného personálu. 

Tyto systémy nabízejí, střežení objektů proti násilnému vniknutí, střežení proti požáru a vodě. Systémy pro přístupy přes vstupní karty a čipy, vstupy kódovými zámky a monitring uživatelských vstupů.

Provádíme instalaci bezdrátových a metalických sítí, včetně konfigurace a připojení PC. Instalace  datových vedení, domovních vrátníků a intercomů, domovních telefonů, videotelefonů a video-vrátných, záznamových zařízení, evakuačních a informačních zařízení, ozvučení a projekci konferenčních sálů a místností prezentace.